SalMar – Wniosek dotyczący podatku od dzierżawy zasobów w akwakulturze w Norwegii

SalMar ASA

SalMar ASA

Odsyła się do komunikatu prasowego rządu norweskiego z 28 marca 2023 r.

Rząd norweski przedstawił dziś zaktualizowaną propozycję podatku od renty zasobowej od akwakultury w Norwegii. Jest to propozycja, która musi zostać zatwierdzona przez norweski parlament, gdzie spodziewamy się ostatecznych wyjaśnień przed latem.

SalMar przedstawił szczegółową odpowiedź na proces konsultacji publicznych wyraźnie i zdecydowanie sprzeciwiając się proponowanemu podatkowi. Podstawą propozycji podatku jest założenie, że przemysł łososiowy generuje nadmierne zyski w porównaniu do ponoszonego ryzyka, ale nie jest to zgodne z prawdą. SalMar zdecydowanie podkreślił, że propozycja powinna zostać trwale odrzucona.

Ta informacja podlega wymogom ujawnienia zgodnie z sekcją 5-12 norweskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi.