Jim Kelly ma nadzieję, że Bills otoczą Josha Allena większym talentem | THE CARTON SHOW